Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Jeg anvender disse undersøgelsesmetoder på træerne:

• Visual Tree Assesment (VTA)

Grundig visuel gennemgang af træets fejl og mangler efter Mattheck’s principper

• Integrierte Baumanalyse (IBA)

Visuelle og tekniske observationer kombineret med statiske beregninger efter Wessoly & Erb

Akustisk tomografi

Elektrisk tomografi

• Resistograf-målinger

 

Pas på hvis træet er angrebet af en rodlevende svamp!

I nogle tilfælde, et det slet ikke nødvendigt at jeg kommer ud og undersøger træet: Her kan et foto i en avis være nok til at jeg kan stille diagnosen og anbefale den nødvendige behandling.

Se artiklerne:

Pas på, at træet ikke vælter

af Helle Sahl Masen

Bragt 25. oktober 2014 i Kristeligt Dagblad.

 

Farligt træ er fældet nu

Bragt 11. december 2014 i Kristeligt Dagblad

  Er du i tvivl om, hvor farlige dine træer er?

Er du bange for, at de pludselig vælter, knækker eller taber store grene?

  Vil du gerne gøre noget for at bevare dem?

  Skal du bygge til og vil gerne vide, om et eller flere træer er værd at bevare?

  Har du træer, som har potentiale til at udvikle sig til risikotræer, og ønsker at vide, hvad du kan gøre ved det?

  Er du interesseret i at vide, om dine træer har skjulte skader, der påvirker deres stabilitet på kort og langt sigt?

Jeg tilbyder rådgivning om træer i by og landskab med det formål, at hjælpe med til at sikre, at træerne ikke udvikler sig til en risiko for mennesker og bygninger. Samtidig er det min opgave at yde en rådgivning, der hjælper med til at øge levetiden for træer i byen og i landskabet.

Sundhedstjek på levende træer udføres ved hjælp af akustisk og elektrisk tomografi, som er to metoder, der ikke påfører træet skader, og som giver et tværsnitsbillede af træet. Som diagnose-instrument er disse metoder veldokumenterede og meget brugte i udlandet, men er ikke udbredte i Danmark. Resultaterne af diagnosemetoderne sammenholder jeg med de visuelle observationer, som jeg har gjort af træets tilstand, arkitektur og placering.

I menulinien eller på siden Praktiske eksempler er links til nogle af de træarter og svampe som jeg har målt på.

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

for erhverv og private

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.com    tlf. +45 40453365