Ægte kastanie med lakporesvamp

Denne ægte kastanie har i en længere periode haft et angreb af lakporesvamp, Ganoderma sp., og lidt under halvdelen af træets tværsnit er stadig ubeskadiget. Lakporesvampe er hvidmulddannere og nedbryder veddet relativt langsomt i de øvre rødder og i stammebasis. Der er ingen synlige frugtlegemer i målehøjden, men et ved basis under målepunkt 2.

Da træet står i en skov, er der således ikke nogen stor risiko for, at det gør skade på mennesker eller bygninger hvis det vælter.  I kraft af sin placering i bevoksningen, hvor trækronerne giver hinanden social stabilitet og dermed beskytter hinanden mod kraftig vind, vil træet også være udsat for mindre vindbelastning end hvis der havde været tale om et solitærtræ. Risikoen for at træet vælter er derfor også mindre, og man har derfor valgt at lade være med at fælde træet.

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365