Ær med gammel skade

Her har jeg målt på en 27,8 m høj Ær, Acer pseudoplatanus, der kæmper med flere problemer: Træet hælder ca. 35 grader mod syd ud over en gangsti, det står ”på tæer” og det har engang været et tvege og har mistet den ene halvdel af tvegen. Dette har efterfølgende givet anledning til kraftigt råd i stammen selvom træet har forsøgt at overvokse arret. Træet er målt i 70 cm højde, hvilket er ca. 30 cm under skaden.

Træet står på en tidligere søbred, så området har været vandlidende, men er blevet drænet for mange år siden. Herved har jordbunden sat sig og da træet samtidig har vokset i skovbrynet, og har strakt sine grene efter sollyset, er dets rødder kommet fri af jordbunden. Selvom træet har søgt at kompensere for dette ved at øge sit rodnet, har træets tyngdepunkt, den fortsatte sætning af jordbunden samt konkurrencen om lyset fået træet til at hælde mere og mere.

Af de tomografiske målinger, der ses ovre til højre, fremgår at træet har meget udbredt råd i tværsnittet. Det er efterfølgende blevet fældet og snittet er lagt ca. 20 cm over målehøjden, og råddet stemmer pænt overens med det forventede.

 

 

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365