Akustisk tomografi

PiCUS Acoustic Tomography målingerne baseres på at lydbølger forplanter sig med forskellig hastighed i træ, dels afhængig af træets art og dels afhængig af om veddet er sundt, angrebet af svamp/sygdom eller hult. Det gælder generelt at sundt ved giver højere lydhastighed end angrebet ved. Det antages, at lyden bevæger sig den korteste vej og dermed i lige linje fra målepunkt til målepunkt. Det kan den ikke gøre, hvis træet er stormskadet og har sprængninger i veddet eller hvis det er hult. I  disse tilfælde må lyden derfor  ud på en omvej.

Målingen foretages ved at et antal målepunkter fordeles jævnt rundt om træet i samme højde. Målepunkternes placering udmåles med elektronisk klup, der automatisk overfører punkternes individuelle afstande til målesoftwaren. Softwaren beregner hvert målepunkts eksakte placering til brug for den efterfølgende beregning af lydens hastighed.

På målepunkterne placeres sensorer, som opfanger de lydbølger, der på skift udsendes fra hvert målepunkt. Softwaren er instrueret om, hvilket målepunkt lydsignalet sendes fra, og måler den tid, der går indtil det modtages af de andre målepunkter.

Efter målingen kendes lydens hastighed af den direkte vej mellem alle målepunkter på kryds og tværs gennem træets tværsnit. Softwaren beregner så den relative lydhastighed for hvert par af målepunkter, i forhold til den højest målte i det pågældende træ. Softwaren kan derefter lave en grafisk fremstilling af træets tværsnit, ved at tildele en farve til områder i træet, hvor f.eks. alle krydsende linjer fra målepunkt til målepunkt har høj relativ hastighed. Der er dog nogle forhold og forudsætninger, der gør at målingerne kan være svære at tolke. For at være mere sikker suppleres det akustiske tomogram med anvendelsen af PiCUS Treetronic.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Akustisk tomogram på bøg med angreb af lakporesvamp

Akustisk tomogram på ahorn med kraftigt råd

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365