Bøg med kæmpeporesvamp og kulsvamp

I dette eksempel er der målt på en ældre bøg, der i kraft af sin placering i et meget besøgt område, bør føres tilsyn med. Der er observeret frugtlegemer af kæmpeporesvamp flere steder ligesom, der ses frugtlegemer af kulsvamp mellem to rodudløb.

Kæmpeporesvamp, Meripilus giganteus,  er en frygtet svamp, da den fortrinsvis lever på undersiden af træets rødder og kan vokse op i stammebasis.

Kulsvamp, Kretzschmaria deusta, er ligeledes en hvidmulddannende svamp, der udbreder sig i stammebasis og rødder.

Det er vigtigt ved rodlevende svampe, at anvendelsen af diagnoseinstrumenter suppleres med oplysninger om antal frugtlegemer  og deres placering - hvor mange år, der har vist sig frugtlegemer - hvorvidt der er kronesymptomer og omfanget af disse - samt om der har dannet sig adventivrødder for at kompensere for de manglende rødder. På den baggrund vil omfanget af råd kunne vurderes og man kan tage stilling til, hvad der skal ske med træet.

Ved den akustiske tomografi ses kæmpeporesvamp typisk som små lysebrune områder indeholdende grønne pletter, på samme måde som kulsvampen. Den kan dog være sværere at se, hvis den ikke har bredt sig til stammebasis. Når den elektriske tomografi viser en meget lavere modstand i træets midte end forventet, er dette en yderligere indikation på disse svampes tilstedeværelse.

Da træet har en stor gammel barkskade i ca. 90 cm højde, har jeg lavet en supplerende elektrisk tomograf under denne skade, for at se størrelsen af den rødkerne træet måtte forventes at have dannet. Resultaterne af målinger og observationer kan ses i galleriet ovre til højre, og træet bør fældes nu eller allersenest når der optræder kronesymptomer. OBS:  Se øverst til højre!

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

Efter stormen d. 28 oktober 2013

Bøgen nåede ikke at blive fældet inden oktoberstormen, og nu har naturkræfterne klaret den sag.

Klik på billederne nedenfor.

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365