Bøg med angreb af kulsvamp

Kulsvamp, Kretzschmaria deusta, er en hvidmulddannende svamp, der etablerer sig i rødder og stammens basis på blandt andet bøg og lind. Svampens tilstedeværelse skyldes oftest påkørselsskader  eller at træets store rødder på et tidspunkt er blevet beskadiget ved gravearbejde.

Det er en svamp som er meget farlig, da den let overses: De sikre ydre tegn er sorte skorper, der kan ses hele året, samt det grå konidiestadium der ses i foråret. Svampens udbredelse i veddet kan være svær at vurdere visuelt og selv med teknikken til hjælp, kan omfanget af råd ikke bestemmes så præcist som ved de fleste andre svampearter. Ved den akustiske tomografi ses kulsvampen typisk som små lysebrune områder indeholdende grønne pletter. Når den elektriske tomografi viser en meget lavere modstand i træets midte end forventet, er dette en yderligere indikation. I tilfælde hvor der er indikation for at kulsvampen er veletableret i stammen, og træet sandsynligvis skal fældes, kombinerer jeg de tomografiske undersøgelser med anvendelse af resistograf-målinger.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365