Bøg med lakporesvamp I

Her er foretaget målinger på en ældre bøg med angreb af lakporesvamp, Ganoderma sp.

Lakporesvampene er en af de hyppigst optrædende svampetyper på løvtræer; de angriber rødder og den nederste del af stammen og danner hvidmuld.

I dette eksempel var træet placeret ved en meget besøgt parkeringsplads og har formodentlig fået beskadiget nogle store rødder på et tidspunkt. Det kan være sket ved overgravning eller blot ved at jorden er blevet komprimeret af færdsel over rødderne - herved hindres røddernes iltoptagelse og bøgens mykorrhizasvampe dør. På et tidspunkt har lakporesvampens sporer fået adgang til veddet og har kunnet kolonisere dette.

Svampen arbejder relativt langsomt og træet er ofte i stand til, gennem mange år at kompensere for det indre styrketab ved træets normale tykkelsesvækst. På et tidspunkt vil træet være så angrebet, at der ikke længere er styrke nok i veddet og det derfor bør fældes inden det selv bryder sammen.

På træet observeres 7 unge og ældre frugtlegemer, jævnt fordelt rundt om stammen i lav højde.

Det akustiske tomogram viser udbredt råd i tværsnittet, grænsen mellem sundt ved og råd er dog skarp. I midten er der begyndende hulhed, da den elektriske tomografi viser tørhed i de midterste ca. 20 cm.

I galleriet til højre ses snitfladen efter træets fældning. Snitfladen er lagt ca. 20 cm over målehøjden, men der er alligevel god overensstemmelse mellem råddets udbredelse, placeringen af hulheden i træet og de udførte tværsnitsmålinger.

 

 

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365