Bøg med lakporesvamp II

Dette bøgetræ  har et ældre angreb af lakporesvamp, Ganoderma sp., og der kun er et enkelt levende  og et ældre dødt frugtlegeme synligt. Lakporesvampe er hvidmulddannere og nedbryder veddet relativt langsomt i de øvre rødder og i stammebasis.

I dette tilfælde ses, at frugtlegemet har været synligt i en del år, men på trods af, at der kun optræder to frugtlegemer, er veddet meget nedbrudt.

Dette er et godt eksempel på, hvor målemetoderne har deres berettigelse: Der er kun få ydre tegn på svampeangrebet, men lakporesvampen er veletableret.

Træet bør fældes inden det knækker i i højde med jordoverfladen, da det er placeret langs en vej, hvor publikum færdes.

På den akustiske tomografi har jeg lagt to blå linjer ind, der angiver tykkelsen af det ikke-nedbrudte ved målepunkterne 7 og 11. De målte tykkelser stemmer fuldstændig overens med målinger, som jeg har foretaget med resistograf. Resistografen anvender jeg som supplement ved træer, hvor tomografierne viser at træet er så nedbrudt, at det bør fældes. I disse tilfælde betyder det nemlig ikke noget at man gennemborer reaktionszonerne, og resultaterne fra resistografen bruger jeg til at kalibrere med.

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365