Rådmåling på bøg med rødkerne.

I dette eksempel er der udført akustisk og elektrisk tomografi på en bøg, som kun skulle fældes på grund af træets uønskede placering i forhold til tekniske installationer. Efter træets fældning ses, at bøgen har udpræget rødkerne:

Rødkerne i bøg er en misfarvning af kerneveddet, der ofte skyldes gamle, store skader på træets grene eller bark. Gamle bøgetræer udvikler for det meste rødkerne i større eller mindre omfang, men man kan ikke se omfanget før træet er fældet.

Det farvede rødkerneved har et højere indhold af tyloser i karrene end det normaltfarvede, lyse ved i stammen. Dette giver ændrede ledningsevne-egenskaber og den elektriske tomografi-metode er derfor velegnet til at måle omfanget af rødkerne i bøg.

Den akustiske tomografi viste intet unormalt i veddet, hvorimod den elektriske tomografi viste, at der var en meget større ledningsevne, end hvad der er normalt, for den centrale del af en bøgestamme.

I eksemplet ses, at bøgen har den såkaldte ”Wolkenkern”, med skyformede ringe. Områder med rødkerne er ikke så modstandsdygtige mod svampeangreb, som det lyse ved. Dette kan ses på fotoet af bøgen: Der er tre små lysere områder inde i rødkernen, der hver især er omgivet af en reaktionszone: Her er begyndende svampeangreb, dog et meget lille angreb i forhold til træets tværsnit.

Der er savet mellem 10 cm og 20 cm under  den målehøjde, som er anvendt. Dette gør, at rodudløbene ses på træets tværsnit, men ikke på tomogrammerne.

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

v

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365