Stilkeg med egespejlporesvamp

Her er et eksempel på en stilkeg som er et risikotræ: Egen er omkring 150 år gammel og står på en stejl skrænt ud mod en privat vej. I 1992 blev træets rødder gravet over i forbindelse med vejens anlæggelse, hvorved træets skæbne blev beseglet. De senere år har træet udvist kronesymptomer og for to år siden dukkede et enkelt frugtlegeme af ege-spejlporesvamp, Inonotus dryadeus, op på rødderne.

Egespejlporesvamp er en rodlevende svamp, hvor prognosen hænger tæt sammen med, hvor på rødderne de enårige frugtlegemer dukker op. I dette tilfælde sad frugtlegemet umiddelbart inde ved stammen og det er det værste tilfælde man kan komme ud for. Her vil nedbrydningen af de store rødder, der er vigtige for træets stabilitet, kunne ske meget hurtigt.

Da svampen er vurderet som sårbar på den danske rødliste, blev det besluttet at foretage en kraftig  reduktion af egetræets højde. På denne måde ville svampens levested sikres mange år frem og samtidig opnås at træet ikke vil udgøre en fare for publikum længere, da det ikke er højt nok til at kunne vælte ud over vejen.

I år kom der frugtlegemer på træet af endnu en spændende svamp: Oksetunge, Fistulina hepatica. Den kan man læse mere om på Eg med oksetunge.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365