Elektrisk tomografi

PiCUS Treetronic’s arbejdsprincip er helt anderledes end PiCUS Acoustic Tomography:

Treetronic udnytter, at sundt ved og angrebet ved har forskellig elektrisk ledningsevne. For de fleste træarter gælder, at sundt ved har lavere ledningsevne end f.eks. svampeangrebet ved. Ledningsevnen afhænger af vandindholdet og mængden af ioner og opløste forbindelser i vandet i veddet. Derfor vil det også være muligt ved målingen at se tykkelsen af splintveddet, ligesom hulheder i træet giver anledning til uendelig stor modstand og dermed forsvindende lille ledningsevne. I forhold til den akustiske måling benyttes det dobbelte antal målepunkter, og de ekstra målepunkter placeres midt mellem de eksisterende målepunkter. Målingen udføres ved at målepunkterne parvist påtrykkes en kendt strømstyrke, og spændingsforskellen mellem de øvrige målepunkter måles parvist. Efter at målingen er tilendebragt, kan softwaren beregne de elektriske feltlinjer i træets tværsnit, ved at sammenholde de målte spændinger med træets geometri. På den baggrund kan der beregnes et tomogram over den målte ledningsevne i tværsnittet.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Elektrisk tomogram af eg med angreb af svovlporesvamp

Elektrisk tomogram af hestekastanie med udpræget råd og våd kerne

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365