Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Jeg anvender disse undersøgelsesmetoder på træerne:

• Visual Tree Assesment (VTA)

Grundig visuel gennemgang af træets fejl og mangler efter Mattheck’s principper

• Integrierte Baumanalyse (IBA)

Visuelle og tekniske observationer kombineret med statiske beregninger efter Wessoly & Erb

Akustisk tomografi

Elektrisk tomografi

• Resistograf-målinger

 

Træinspektion - visuel undersøgelse af træer

  • Jeg kommer gerne ud og foretager en visuel undersøgelse af dit træ for fejl og skader.
  • Efterfølgende rådgiver jeg dig om hvad du skal gøre ved træet, så det ikke, bliver farligt for sine omgivelser

 

Valnød med honning-

svamp. Honningsvamp

indikerer at træet er dødt

eller er døende:

 

Pris finder du her!

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

for erhverv og private

  Er du i tvivl om, hvor farlige dine træer er?

Er du bange for, at de pludselig vælter, knækker eller taber store grene?

  Vil du gerne gøre noget for at bevare dem?

  Skal du bygge til og vil gerne vide, om et eller flere træer er værd at bevare?

  Har du træer, som har potentiale til at udvikle sig til risikotræer, og ønsker at vide, hvad du kan gøre ved det?

  Er du interesseret i at vide, om dine træer har skjulte skader, der påvirker deres stabilitet på kort og langt sigt?

Jeg tilbyder rådgivning om træer i by og landskab med det formål, at hjælpe med til at sikre, at træerne ikke udvikler sig til en risiko for mennesker og bygninger. Samtidig er det min opgave at yde en rådgivning, der hjælper med til at øge levetiden for træer i byen og i landskabet.

Sundhedstjek på levende træer udføres ved hjælp af akustisk og elektrisk tomografi, som er to metoder, der ikke påfører træet skader, og som giver et tværsnitsbillede af træet. Som diagnose-instrument er disse metoder veldokumenterede og meget brugte i udlandet, men er ikke udbredte i Danmark. Resultaterne af diagnosemetoderne sammenholder jeg med de visuelle observationer, som jeg har gjort af træets tilstand, arkitektur og placering.

I menulinien eller på siden Praktiske eksempler er links til nogle af de træarter og svampe som jeg har målt på.

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365