Lind med kronesymptomer

Linden er placeret på en p-plads og den har udprægede kronesymptomer. Der er så vidt vides ikke observeret frugtlegemer af svampe, men scanningerne indikerer at træet har en svampeinfektion i stammebasis eller rodsystemet: De lysebrune farver med grønne områder, der ses på den akustiske tomografi er typiske for en infektion med f.eks. kulsvamp. På samme måde ses, ved den elektriske tomografi, et område med lav modstand i midten af træet; igen en indikator for et aktivt svampeangreb.

Inden man griber til drastiske midler såsom fældning, bør der foretages yderligere undersøgelser af rodsystemets sundhed samt undersøges om der tidligere skulle være observeret frugtlegemer af svampe på træet.  Hvis sidstnævnte skulle være tilfældet, er arten af svamp afgørende for hvilken behandling man bør vælge. Medmindre råddet skyldes kulsvamp, vil man kunne foretage en reduktion af træet ved styning, da lind er velegnet til dette.

Hvis det skulle være kulsvamp lindetræet er angrebet af, vil der indenfor kort tid optræde de første frugtlegemer - kulsvamp starter sin nedbrydning inde i stammen og bevæger sig ud mod splinten - når den observeres er en stor del af stammen ofte allerede nedbrudt.

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Klik nedenfor for at se billeder af træet samt resultater af målingerne.

 

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365