Priser

Nedenfor er eksempler på priser for en normal opgave. Jeg giver gerne et individuelt tilbud, hvis jeg f.eks. skal undersøge flere træer på samme sted, eller hvis der er ekstra transportomkostninger forbundet med opgaven.

  • Visuel undersøgelse af træ med mundtlig beskrivelse af træets tilstand og rådgivning om træets behandling:

kr. 625,- incl. moms

  • Visuel undersøgelse af træ samt skriftlig rapport med beskrivelse af træets sundhedstilstand og rådgivning om, hvad der bør gøres ved træet:

kr. 1650,- incl. moms

Priseksempel på undersøgelse af træ med akustisk og elektrisk tomografi:

Træ med diameter fra 40 cm til 110 cm. Der er ryddet i en afstand af min. 1 m rundt om træet, så man kan komme til med udstyret. Udførelse af akustisk og elektrisk tomografi i en målehøjde, der vælges på baggrund af visuel inspektion af træet (Tilstedeværelse af frugtlegemer, synlige skader/råd/fejl på rodsystem, stamme og krone etc.). Skriftlig beskrivelse af træet med resultat af rådmåling og visuelle observationer. Rådgivning om fremtidig behandling af træet (ingen behandling nødvendig, beskæring, fældning, afspærring etc.).

  • Prisen for ovenstående opgave incl. kørsel i hele landet og udførlig rapport over træets sundhedstilstand vil være:

 kr. 6500,- incl. moms

 

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Håndtering af risikotræer

En kvalificeret udpegning af risikotræer samt en velovervejet håndtering af disse har mange fordele.

 

 

 

Hvorfor vælter træer?

Træer er fra naturens hånd tilpasset til at kunne modstå normalt forekommende meteorologiske forhold, men derfor ser man alligevel træer, der vælter eller kollapser.

 

Læs mere...

Tomografi af træer

De to målemetoder, akustisk tomografi og elektrisk tomografi benytter to forskellige principper til at få oplysninger om træets indre.

 

 

 Læs mere...

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365