Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Håndteringsplan for risikotræer

Hvis man udvikler en håndteringsplan for risikotræer, vil man blandt andet kunne forvente:

Sjældnere og samtidigt mindre alvorlige uheld og skader.

Sundere træer med længere levetid og dermed bedre kontinuitet i træbestanden.

At man tager håndtering af risikotræer alvorligt vil medføre en øget opmærksomhed fra borgernes side – dette giver nemmere accept i forbindelse med nødvendig nedtagning af træer, som udgør en risiko for almenhed og bygninger.

Hvis uheldet skulle være ude, har man den fornødne dokumentation for risikotræernes sundhedstilstand, som om nødvendigt, vil kunne offentliggøres og dermed anvendes i konflikthåndterings-øjemed.

Nedenstående udgør eksempler på de valg af strategier for de enkelte træer/beplantninger, der kan tages, for at reducere den risiko de måtte udgøre for almenhedens sikkerhed:

Fælde træet.

Foretage stabiliserende beskæring.

Fjerne ”fælder” (bænke, legeredskaber o.l. inden for risikotræets rækkevidde).

Føre stier og veje udenom risikotræets rækkevidde.

Lukke området omkring risikotræet, ved at hindre mulighed for færdsel.

Disse strategier vil indgå i håndteringsplanen, og når der skal udvælges en strategi for enkelttræer/beplantninger, vil det være afgørende, hvor stor en risiko man ønsker at løbe: Hvis risikoniveauet skal være minimalt, anvendes der ofte kun en af to muligheder – fældning eller afspærring.

I praksis er det dog nødvendigt at leve med, at selv sunde træer har en risiko for at gøre skade: Deres rodsystem kan være dårligt udviklet eller blevet beskadiget, de kan være placeret ved bygninger, så der opnås betydeligt øgede vindhastigheder i forbindelse med storm, de kan tabe store grene alene pga. grenenes vægt eller ved kraftig nedbør.

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365