Tomografiske undersøgelser på træer

Når træers sundhedstilstand skal belyses, vil der være behov for at vide, hvor meget reststyrke veddet har. Da man ikke kan se ind i træet, kan man benytte forskellige redskaber til at danne sig et billede af, hvor udbredt et eventuelt råd og svampeangreb er.

Tilvækstbor og resistografer er de traditionelt anvendte metoder, men de giver kun oplysninger om træets tilstand i præcis det område, hvor boring foretages. Hvis informationsværdien skal øges, kræves derfor talrige boringer, med risiko for at et ellers rask træ bliver inficeret.

Jeg benytter de to måleapparater, PiCUS Acoustic Tomography og PiCUS Treetronic, der anvender to forskellige principper til at få oplysninger om træets indre. Begge metoder giver et tværsnitsbillede, et tomogram, af træet. Ved begge metoder slås et mindre antal tagpapsøm ind i træets bark, så de lige får fat i veddet. Disse fjernes efterfølgende, og hullerne de efterlader overvokses hurtigt. Da der anvendes nye søm til hvert træ, er der heller ikke risiko for at raske træer smittes via disse.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

Tværsnitsbillede ved akustisk og elektrisk tomografi på ægte kastanie. Kastanietræet har stadig 47% ubeskadiget ved tilbage.

En del af udstyret, der anvendes til målingerne

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365