Værdien af træer i by og landskab

Sunde træer øger den rekreative værdi i et område, de øger beboernes livskvalitet og forøger samtidig den økonomiske værdi af bygninger. Områder med sunde og vedligeholdte træer er mere attraktive for beboere og erhverv.

Visse træarter kan dog give problemer for beboere i form af nedfaldende frugter, der tiltrækker insekter, og allergiproblemer (f.eks. birk og hassel).

Der er altid en vis risiko for at træer vælter eller taber grene, ofte i forbindelse med vind- eller snepåvirkning. Denne risiko kan man søge at minimere, ved at udpege og håndtere risikotræer bedst muligt.

Det er i dag muligt, ved anvendelse af moderne teknologi, at detektere både begyndende og fremskreden nedbrydning af træers ved. På levende træer, med eller uden ydre tegn på nedbrydning, er det muligt at bestemme omfanget af nedbrudt og stadigt sundt ved.

Herved kan en håndteringsplan for det enkelte træ udarbejdes og risikoen for skade på f.eks. mennesker, bygninger og køretøjer minimeres.

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365