Jeg tilbyder at foretage en vurdering af træers sundhedstilstand ved anvendelse af akustisk og elektrisk tomografi, kombineret med en visuel bedømmelse af træets tilstand. På baggrund af resultatet rådgives om hvilken behandling af træet, der er nødvending (beskæring, fældning etc.)

 

Afhængig af kundens ønsker og behov, vil omfanget af ydelserne kunne tilpasses individuelt:

Visuel undersøgelse af træet for skader og fejl, med mundtlig eller skriftlig rapportering.

Udpegning og kortlægning af risikotræer.

Visuel bedømmelse kombineret med akustisk og elektrisk tomografi på hvert enkelt træ eller udvalgte træer.

Udarbejdelse af planer for fremtidig håndtering af træer.

Hvis kunden i forvejen forvalter træer, vil jeg kunne udføre måling af råd på de træer som kunden selv har udpeget. Jeg vil så levere kommenterede tomografier, og kunden vil på den baggrund selv træffe beslutning om fremtidig behandling.

 

Ydelser

 

Akustisk og elektrisk tomografi på træer

 

Rådgivning v. forstkandidat og civilingeniør Lars Rosenmeier

En udførlig rapport over træets sundhedstilstand vil indeholde:

 

  • Grundig visuel kontrol af træet – med fotodokumentation

 

  • Identifikation af skjulte fejl ved anvendelse af ”state of the art” – teknologi: Akustisk tomograf, elektrisk tomograf og resistograf

 

  • Analyse af synlige og ikke-synlige synlige skader

 

  • Beskrivelse af skadernes udbredelse og årsag, samt deres betydning for træets stabilitet på kort og langt sigt

 

  • Rådgivning om træets behandlingsmuligheder sammenholdt med dets placering

 

 

Lars Rosenmeier, forstkandidat & civilingeniør

Flower & Forest, Krogvej 6, Troense, 5700 Svendborg

lars@flowerandforest.dk    tlf. +45 40453365